czwartek, 24 stycznia 2013

Gwaren

Ludzka osada Gwaren zbudowana jest bezpośrednio nad krasnoludzkim przyczółkiem o tej samej nazwie. Przed pierwszą Plagą, w czasach, gdy Ferelden nie był jeszcze nawet państwem, a jedynie zbieraniną barbarzyńskich plemion, przyczółek ten służył za źródło soli i dawał krasnoludom dostęp do dróg morskich Amarantowego Oceanu. Krasnoludy, zawsze niechętne do wychodzenia na powierzchnię, zawarły z miejscowym teyrnem umowę, by zbudował port, i polegały na pomocy ludzi w transporcie dóbr między statkami a podziemną osadą. Uczyniło to Gwaren na pewien czas niezwykle bogatym miastem.
Gdy podczas Wieku Bóstw królestwa krasnoludów zdruzgotane zostały napaścią pomiotów i zamknięto Głębokie Ścieżki, przyczółek pod Gwaren opustoszał. Ludzka osada, na którą od lat łypały zazdrosnymi oczyma pobliskie plemiona barbarzyńców, została napadnięta i okradziona ze wszystkich bogactw.
Miasto jednak przetrwało i mimo swego odległego położenia wciąż było wartościowym źródłem ryb i drewna. Gwaren było pierwszą osadą wyzwoloną przez króla Marica i Loghaina podczas Powstania Fereldeńskiego i jako takie zostało podarowane Loghainowi, gdy został teyrnem w roku 9:11 Smoka.

— fragment księgi Ferelden: folklor i historia, autorstwa siostry Petryny, uczonej Zakonu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz