sobota, 26 stycznia 2013

Historia Szczytu Wojownika: rozdział pierwszy

Baza Szarej Straży na Szczycie Wojownika została zbudowana w połowie Wieku Chwały, kilkadziesiąt lat po zakończeniu ostatniej Plagi. Wcześniej Szarzy Strażnicy stacjonowali w zamkach i fortach należących do przychylnych magnatów. Komendant Straży, Caspar Asturian, pragnął dobrze bronionej twierdzy, w której jego podwładni mogliby mieszkać i szkolić się. Jego zamiarem było przekształcenie Szczytu Wojownika w niezależne miasto. Pamięć klęski pomiotów i pokonania arcydemona Zazikela była wciąż świeża w sercach mieszkańców Fereldenu i wielu z nich złożyło hojne datki, by wspomóc budowę twierdzy.
Szczyt Wojownika ukończono w ciągu dziesięciu lat i poświęcono Stwórcy w 9:34 Chwały.

— fragment Historii Szarej Straży w Fereldenie, pióra brata Genitivusa, uczonego Zakonu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz